Holacracy là gì? Đặc điểm của quy mô quản trị Holacracy?

Holacracy là gì? Đặc điểm của quy mô quản trị Holacracy?

Holacracy là gì? Holacracy là một hệ thống quản trị công ty theo đấy các thành viên của một nhóm hoặc một doanh nghiệp tạo thành nên các nhóm độc nhất. Với Holacracy, doanh nghiệp có khả năng quản trị toàn bộ các ngành nghề trong doanh nghiệp giúp nhà quản lý có thể điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả....

Trang 1 của 15 1 2 15

Chanel Youtube - Đăng kí Tại đây

Xem thêm bài viết