40093971_453212518510588_4799852371070943232_n

Trần Thịnh Lâm (Digital Marketing Ứng Dụng)

Tôi là một blogger, tôi thích viết & chia sẻ. About me: https://tranthinhlam.com/gioi-thieu

 • Giới Thiệu
 • Admin tại Trần Thịnh Lâm
 • Affiliate tại TeeChip
 • Co-founder tại WinERP
 • Founder tại Cộng Đồng Digital Marketing
 • CEO/Founder/Owner tại ATPSoftware
 • Sống tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh

Tôi là một blogger, tôi thích viết & chia sẻ. About me: https://tranthinhlam.com/gioi-thieu

 • Giới Thiệu
 • Admin tại Trần Thịnh Lâm
 • Affiliate tại TeeChip
 • Co-founder tại WinERP
 • Founder tại Cộng Đồng Digital Marketing
 • CEO/Founder/Owner tại ATPSoftware
 • Sống tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh

Cách bán hàng trên nhóm Faccebook? (một bài viết cũ từ 2016)

Mình rất ít khi viết bài hướng dẫn kỹ năng khai thác phần mềm bán hàng trên nhóm, vì kênh này mang tính chất làm lướt sóng chứ không phải là kênh khai thác lâu dài, và mình ngại ae khi áp dụng nó chỉ hướng đến việc spam gây nát group. Nhưng hôm nay mình sẽ viết bài chia sẻ về vấn đề này để ae đang dùng kênh này bán hàng hay chưa ứng...