40093971_453212518510588_4799852371070943232_n

Trần Thịnh Lâm (Digital Marketing Ứng Dụng)

Tôi là một blogger, tôi thích viết & chia sẻ. About me: https://tranthinhlam.com/gioi-thieu

 • Giới Thiệu
 • Admin tại Trần Thịnh Lâm
 • Affiliate tại TeeChip
 • Co-founder tại WinERP
 • Founder tại Cộng Đồng Digital Marketing
 • CEO/Founder/Owner tại ATPSoftware
 • Sống tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh

Tôi là một blogger, tôi thích viết & chia sẻ. About me: https://tranthinhlam.com/gioi-thieu

 • Giới Thiệu
 • Admin tại Trần Thịnh Lâm
 • Affiliate tại TeeChip
 • Co-founder tại WinERP
 • Founder tại Cộng Đồng Digital Marketing
 • CEO/Founder/Owner tại ATPSoftware
 • Sống tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh

NÊN DÀNH THỜI GIAN CHO SỰ NGHIỆP HAY GIA ĐÌNH??? (Ngày nghỉ Lễ rãnh rồi ngồi cafe viết nhãm…)

NÊN DÀNH THỜI GIAN CHO SỰ NGHIỆP HAY GIA ĐÌNH??? (Ngày nghỉ Lễ rãnh rồi ngồi cafe viết nhãm…)

Đây là câu hỏi khá khó để có câu trả lời thoả đáng, vì nó còn tuỳ thuộc với từng người, từng giai đoạn khác nhau. (Nam khác, nữ khác. 20 tuổi khác, 30 hay 40 sẽ càng khác...) Nhưng với quan điểm của mình, dành cho những bạn nam trước 30 tuổi thì vẫn nên tập trung cho sự nghiệp nhiều hơn (nếu đã có gia đình thì nên thuyết phục để vợ con hiểu...