Bài viết khác

Mo Khoa Faq 303

Cách Mở Khóa Facebook FAQ 303

Tài khoản Facebook bị khóa 303 khi tài khoản được add làm quản trị của một fanpage, và bị khóa ngay sau đó, do quản trị fanpage đăng các hình ảnh cấm như khiêu dâm, ma túy,... vi phạm...

Trang 1 của 6 1 2 6