Tự Học ERP

Cùng với dự án winerp của team đang thực hiện, cũng là dự án mình tập trung giai đoạn 2020, do đó mình tạo chuyên mục này để chia sẻ lại những gì xoay quanh ERP mà mình biết. Để giúp bạn đọc có thể tự tìm hiểu & tự học ERP một cách có hệ thống, với những case thực tế được chia sẻ tại chuyên mục...

Chanel Youtube - Đăng kí Tại đây

Xem thêm bài viết