Thẻ: phân đoạn thị trường

Phân đoạn thị trường là gì? Các kiểu thị trường phổ biến hiện nay?

Phân đoạn thị trường là gì? Các kiểu thị trường phổ biến hiện nay?

Phân đoạn thị trường là gì? Phân khúc thị trường là một công đoạn phân định thị trường tổng thể thành nhiều nhóm quý khách hàng khác nhau. Kết quả của việc phân khúc thị trường là nhân sự cấp cao marketing nhận nhận biết thị trường hàng hóa của họ có bao nhiêu nhóm quý khách hàng khác biệt nhau về ...

Chanel Youtube - Đăng kí Tại đây

Xem thêm bài viết