Thẻ: marketing

Bộ Tài Liệu Kinh Doanh Trên Shopee A – Z

Bộ Tài Liệu Kinh Doanh Trên Shopee A – Z

FULL BỘ TÀI LIỆU XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN SHOP BỀN VỮNG KHI KINH DOANH TRÊN SHOPEE  Edit: Bài viết sẽ rất dài. nếu bạn không thể đọc hết có thể lưu lại để đọc sau. Hoặc truy cập link driver ở sau để đọc từng phần: https://bit.ly/fulltailieu_shopeea-z (Vì nhiều Anh/Chị inbox ...

Xu Huong Digital Marketing 2020

Xu hướng Digital Marketing từ HubSpot

Số liệu thống kê chi tiết về về các xu hướng Marketing công bố bởi Hubspot 2019 chắc chắn sẽ là thông tin hữu ích dành cho các Marketer và các doanh nghiệp để nhận định rõ ràng và đúng đắn hơn về các xu hướng trong ngành.   Xem ...

Chanel Youtube - Đăng kí Tại đây

Xem thêm bài viết