Thẻ: Ưu nhược điểm của ma trận SWOT

Ma trận SWOT là gì? Tìm hiểu các ứng dụng của ma trận SWOT

Ma trận SWOT là gì? Tìm hiểu các ứng dụng của ma trận SWOT

Ma trận SWOT là một công cụ hữu hiệu cho mọi doanh nghiệp khi khởi đầu tạo dựng kế hoạch một chương trình marketing hay kế hoạch kinh doanh của công ty. Công cụ này giúp người lập kế hoạch nắm được điểm hay, nhược điểm, cơ hội và thách thức của công ty giúp tận dụng tối đa những lợi thế và tránh được rủi ro cho công ty. Hãy ...

Chanel Youtube - Đăng kí Tại đây

Xem thêm bài viết