Thẻ: truyền thông là gì

Paid Media La Gi Owned Media La Gi Earned Media La Gi

3 Kênh mạng Paid Media, Earned Media, Owned Media là gì?

Việc tách biệt Paid, Owned và Earned media trong chiến dich Social Media ngày càng được các nhà thống trị camp tập trung. Vậy Owned, Paid và Earned Media là gì? và phương thức để thiết kế chiến lược Social media kết quả là như thế nào? Tất cả sẽ có trong bài viết này! Để giúp marketers hiểu được bản chất ...

Chanel Youtube - Đăng kí Tại đây

Xem thêm bài viết