Thẻ: Google Sheet online

Google Sheets và cách để trở nên thành thạo hơn [2020]

Google Sheets và cách để trở nên thành thạo hơn [2020]

Google Sheets là gì? Google Sheets (Google SpreadSheet) là một chương trình bảng tính được bao gồm như một phần của bộ phần mềm văn phòng dựa trên web miễn phí được cung cấp bởi Google trong dịch vụ Google Drive của mình. Hay nói một cách ngắn gọn thì Google Sheets là ứng dụng về bảng tính của Google ...

Chanel Youtube - Đăng kí Tại đây