Thẻ: ý tưởng kinh doanh

Top 40 Ý Tưởng Làm Giàu Ít Vốn 2020

200+ ý tưởng kinh doanh online & offline

PHẦN 01: Ý TƯỞNG KINH DOANH ONLINE. 1. Kinh doanh account - vật phẩm game, đồ cũ trên mạng (online). 2. Viết blog. 3. Trợ lý ảo 4. Quản lý truyền thông xã hội 5. Tư vấn truyền thông xã hội 6. Người gây ảnh hưởng truyền thông xã hội 7. ...

Top 40 Ý Tưởng Làm Giàu Ít Vốn 2020

Top 40 Ý Tưởng Làm Giàu Ít Vốn 2020

40 ý tưởng làm giàu ít vốn đơn giản, và sẽ là khuynh hướng từ 10 năm đến 20 năm tới. Trong 40 mô ảnh này có kiến thức chuyên sâu tiếp thị, bán hàng, lập kế hoạch, nhân sự, vốn đầu tư và tất cả các vấn đề khác thuộc về ...

Chanel Youtube - Đăng kí Tại đây

Xem thêm bài viết