Thẻ: web ghi chú

Ghi Chu Online

5 Web Ghi chú online miễn phí tốt nhất

Nguyên do trong niên đại công nghệ máy tính ngày nay chúng ta vẫn phải ghi chép, note mau lại những thông tin cần thiết? Vậy việc ghi chép lại như vậy có thực sự hiệu quả? Thực sự thì có đấy, Việc ghi chú bình luận giúp bạn ghi nhớ ...

Chanel Youtube - Đăng kí Tại đây