Thẻ: vị trí host là gì

Hosting là gì? Cẩm nang những kiến thức cần có khi mua hosting

Hosting là gì? Cẩm nang những kiến thức cần có khi mua hosting

Hosting là gì? Hosting (hay website hosting) là một dịch vụ online giúp cho bạn xuất bản site hoặc ứng dụng website lên trên mạng internet. Khi mà bạn đăng ký một dịch vụ hosting, tức là bạn thuê mộ chỗ để đặt trên server chứa tất cả các files và dữ liệu quan trọng để website của bạn chạy được. Một server là một máy tính vật lý chạy không gián ...

Chanel Youtube - Đăng kí Tại đây