Thẻ: plugin và theme là gì

Plugin là gì? Tại sao plugin lại cần thiết đến vậy?

Plugin là gì? Tại sao plugin lại cần thiết đến vậy?

Plugin là gì? Plugin dịch sang tiếng anh đấy là cắm vào hoặc là ghim vào, ứng dụng vào ngành khoa học máy tính thì plugin có nghĩa là những thành phần mở rộng được cài đặt vào các phần mềm. Ví dụ khi bạn thiết lập Netbeans và bạn muốn sử dụng một số chức năng mà bản thiết lập vẫn chưa có thì buộc bạn phải tìm những plugin giúp ...

Chanel Youtube - Đăng kí Tại đây