Thẻ: biến cố cuộc đời

Chúng ta thường rất tập trung & có thể PHÁT HUY HẾT NĂNG LỰC BẢN THÂN chỉ khi gặp khó khăn lớn & các biến cố của cuộc đời

Chúng ta thường rất tập trung & có thể PHÁT HUY HẾT NĂNG LỰC BẢN THÂN chỉ khi gặp khó khăn lớn & các biến cố của cuộc đời

Trần Thịnh Lâm ở Cityland Garden Hills. 25 tháng 10 · Go Vap ·  Chúng ta thường rất tập trung & có thể PHÁT HUY HẾT NĂNG LỰC BẢN THÂN chỉ khi gặp khó khăn lớn & các biến cố của cuộc đời. Lâu lâu cũng nên tự refresh trạng thái & chủ động đặt ...

Chanel Youtube - Đăng kí Tại đây