Thẻ: bảo mật facebook

Cảnh báo mã độc

Chú ý các mã độc đang phát tán qua Messenger

Hàng loạt tài khoản user Fb đã bị cánh báo mã độc tấn công và phát tán đường kéo (link) chứa mã độc hại đến danh sách bạn bè thông qua chương trình Facebook Messenger trên máy tính. Có rất rất nhiều hướng dẫn phát tán mã độc thông qua tin nhắn Fb (Messenger) nhưng mình sẽ cải tiến 2 cách thức tấn công và thông dụng nhất từng gặp : Người ...

Chanel Youtube - Đăng kí Tại đây