Startup - Gọi Vốn

Xoay quanh các startup công nghệ mà mình nghiên cứu được, sẽ chia sẻ tại đây. Cũng là những trải nghiệm của bản thân xoay quanh hoạt động startup công nghệ, những hoạt động về gọi vốn, làm việc với nhà đầu tư...

Chanel Youtube - Đăng kí Tại đây

Xem thêm bài viết