Time is money - Quản lý thời gian

Toàn bộ nội dung này đều là kinh nghiệm thực tế của tôi về cách sử dụng thời gian. Nắm trong tay những phương thức làm chủ thời gian này, tôi tin chắc rằng bạn sẽ thành công làm chủ cuộc đời và sống đời thượng hạn của chính bạn.