TalkShow Xây dựng Youtube

Phỏng vấn admin kênh Độc Đáo TV (~100.000 sub & 42 triệu view, ngách chủ đề kén view)
Giải mã cách thức cậu ấy đã “ăn nằm” & xây dựng kênh như hiện tại.