Phát triển bản thân

10 Videos

Quản Lý Thời Gian Để Làm Việc Siêu Hiệu Suất (part 2)

Quản Lý Thời Gian Để Làm Việc Siêu Hiệu Suất với 11 video chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm qua quá trinh học tập, làm việc, rèn luyện. Hy vọng những video này sẽ giúp bạn CÓ THỂ LÀM HIỆU SUẤT HƠN và mang đến những thành công nhất định trong công việc và […]

Quản Lý Thời Gian Để Làm Việc Siêu Hiệu Suất (part 11)

TỐI ƯU THỜI GIAN TẠO RA TIỀN! Hãy tưởng tượng mỗi sáng bạn thức dậy. Bạn bước ra khỏi nhà với trạng thái hối hả, lật đật chạy thật nhanh đến văn phòng để kịp chấm vân tay. Sau đó ngồi thở hổn hển và bắt đầu mở máy tính trong vô thức mà trong […]

Quản Lý Thời Gian Để Làm Việc Siêu Hiệu Suất (part 10)

TỐI ƯU THỜI GIAN TẠO RA TIỀN! Hãy tưởng tượng mỗi sáng bạn thức dậy. Bạn bước ra khỏi nhà với trạng thái hối hả, lật đật chạy thật nhanh đến văn phòng để kịp chấm vân tay. Sau đó ngồi thở hổn hển và bắt đầu mở máy tính trong vô thức mà trong […]

Quản Lý Thời Gian Để Làm Việc Siêu Hiệu Suất (part 9)

TỐI ƯU THỜI GIAN TẠO RA TIỀN! Hãy tưởng tượng mỗi sáng bạn thức dậy. Bạn bước ra khỏi nhà với trạng thái hối hả, lật đật chạy thật nhanh đến văn phòng để kịp chấm vân tay. Sau đó ngồi thở hổn hển và bắt đầu mở máy tính trong vô thức mà trong […]

Quản Lý Thời Gian Để Làm Việc Siêu Hiệu Suất (part 7)

TỐI ƯU THỜI GIAN TẠO RA TIỀN! Hãy tưởng tượng mỗi sáng bạn thức dậy. Bạn bước ra khỏi nhà với trạng thái hối hả, lật đật chạy thật nhanh đến văn phòng để kịp chấm vân tay. Sau đó ngồi thở hổn hển và bắt đầu mở máy tính trong vô thức mà trong […]

Quản Lý Thời Gian Để Làm Việc Siêu Hiệu Suất (part 6)

TỐI ƯU THỜI GIAN TẠO RA TIỀN! Hãy tưởng tượng mỗi sáng bạn thức dậy. Bạn bước ra khỏi nhà với trạng thái hối hả, lật đật chạy thật nhanh đến văn phòng để kịp chấm vân tay. Sau đó ngồi thở hổn hển và bắt đầu mở máy tính trong vô thức mà trong […]

Quản Lý Thời Gian Để Làm Việc Siêu Hiệu Suất (part 5)

TỐI ƯU THỜI GIAN TẠO RA TIỀN! Hãy tưởng tượng mỗi sáng bạn thức dậy. Bạn bước ra khỏi nhà với trạng thái hối hả, lật đật chạy thật nhanh đến văn phòng để kịp chấm vân tay. Sau đó ngồi thở hổn hển và bắt đầu mở máy tính trong vô thức mà trong […]

Quản Lý Thời Gian Để Làm Việc Siêu Hiệu Suất (part 4)

TỐI ƯU THỜI GIAN TẠO RA TIỀN! Hãy tưởng tượng mỗi sáng bạn thức dậy. Bạn bước ra khỏi nhà với trạng thái hối hả, lật đật chạy thật nhanh đến văn phòng để kịp chấm vân tay. Sau đó ngồi thở hổn hển và bắt đầu mở máy tính trong vô thức mà trong […]

Quản Lý Thời Gian Để Làm Việc Siêu Hiệu Suất (part 3)

Quản Lý Thời Gian Để Làm Việc Siêu Hiệu Suất với 11 video chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm qua quá trình học tập, làm việc, rèn luyện. Hy vọng những video này sẽ giúp bạn CÓ THỂ LÀM HIỆU SUẤT HƠN và mang đến những thành công nhất định trong công việc và […]

Quản Lý Thời Gian Để Làm Việc Siêu Hiệu Suất (part 1)

TỐI ƯU THỜI GIAN TẠO RA TIỀN! CUỐI CÙNG TÔI ĐÃ TÌM RA BÍ QUYẾT LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI. Hãy tưởng tượng mỗi sáng bạn thức dậy. Bạn bước ra khỏi nhà với trạng thái hối hả, lật đật chạy thật nhanh đến văn phòng để kịp chấm vân tay. Sau đó ngồi thở hổn […]