Lời khuyên của các nhà đầu tư nổi tiếng

Lời khuyên của các nhà đầu tư nổi tiếng

Triết lý trong đầu tư của những nhà đầu tư hàng đầu thế giới như George Soros, Warren Buffett, Ray Dalio… được trang Business Insider giới thiệu… George Soros: Đầu tư tốt là một công việc buồn tẻ George Soros, nhà đầu tư...

Hình mẫu kỹ thuật (Chart Patterns)

Hình mẫu kỹ thuật (Chart Patterns)

1. Hình mẫu Đỉnh đầu vai (Head and shoulders) 2. Hình mẫu Tam giác hướng lên(Ascending triangle) 3. Hình mẫu Tam giác hướng xuống (Descending Triangles) 4. Hình mẫu Tam giác cân (Symmetrical triangle) 5. Hình mẫu Cờ và...

4 giai đoạn của chu kỳ cổ phiếu

4 giai đoạn của chu kỳ cổ phiếu

Giai đoạn tích lũy Theo Wyckoff, đây là giai đoạn đầu tiên của thị trường. Giai đoạn này thường bắt đầu sau một xu hướng giảm kéo dài và đánh dấu thời kỳ mà những người chơi lớn bận...

Chanel Youtube - Đăng kí Tại đây