photo-2

Trần Thịnh Lâm

(Digital Marketing ứng dụng)

 • Giới Thiệu

Tôi là một blogger, tôi thích viết & chia sẻ. Những vấn đề về công việc có thể chat qua m.me/page.atp

 • Sống tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có 7.405 người theo dõi
 • Tự Học Đầu Tư
  Trần Thịnh Lâm

  Lời khuyên của các nhà đầu tư nổi tiếng

  Triết lý trong đầu tư của những nhà đầu tư hàng đầu thế giới như George Soros, Warren Buffett, Ray Dalio… được trang Business Insider giới thiệu… George

  Tự Học Đầu Tư
  Trần Thịnh Lâm

  Hình mẫu kỹ thuật (Chart Patterns)

  1. Hình mẫu Đỉnh đầu vai (Head and shoulders) 2. Hình mẫu Tam giác hướng lên(Ascending triangle) 3. Hình mẫu Tam giác hướng xuống (Descending