photo-2

Trần Thịnh Lâm

(Digital Marketing ứng dụng)

  • Giới Thiệu

Tôi là một blogger, tôi thích viết & chia sẻ. Những vấn đề về công việc có thể chat qua m.me/page.atp

  • Sống tại Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Có 7.405 người theo dõi