Thẻ: sống qua đại dịch

Những tác động của Virus Corona đến kinh tế & doanh nghiệp

SỐNG QUA ĐẠI DỊCH…

SỐNG QUA ĐẠI DỊCH... Có những đêm vợ tôi bật dậy thẫn thờ. Tiền mặt bằng, lương nhân viên, chuyên gia, tiền hàng vứt đi mỗi ngày khiến nhà tôi luôn phải bàn đến chuyện đóng cửa. Đại dịch Covid-19 ào đến và suýt phá sập nhà tôi. Từ một ...

Chanel Youtube - Đăng kí Tại đây

Xem thêm bài viết