Thẻ: search google

Google Search Console và những tính năng của nó – Tranthinhlam

Google Search Console và những tính năng của nó – Tranthinhlam

Google Search Console (Trước đây gọi là Google Webmaster Tool) là một công cụ không mất phí từ Google mà bất cứ ai làm website đều phải dùng. Một khi tạo xong bất cứ site nào, hoạt động tiếp theo của mình luôn là thêm website đấy vào Search Console & thêm Sitemap. Mọi số liệu trọng yếu về theo dõi, báo lỗi, khuyến nghị cải tiến cho site đều có ...

Chanel Youtube - Đăng kí Tại đây