Thẻ: phần mềm

Cong Cu Ve Mindmap

Công Cụ Vẽ Mindmap Tốt Nhất

Sơ đồ tư duy (Mindmap) là phương pháp được đưa ra như là một công cụ mạnh để tận dụng khả năng ghi nhận hình ảnh của bộ não. Đây là bí quyết để ghi nhớ chi tiết, để tổng hợp, hay để phân tách một vấn đề ra thành 1 ...

Chanel Youtube - Đăng kí Tại đây