Thẻ: kinh nghiệm

Khởi Nghiệp Xưa & Nay

Khởi nghiệp xưa & nay…

NGÀY XƯA KHỞI NGHIỆP (6-7 năm trước) - 2-3 thằng bạn xúm lại làm - Thằng nào cũng full time, chẳng vướn bận mịa gì (sẵn sàng ngồi 3-4h đêm để bàn công việc, và alo thì "auto rãnh") - Năng lượng & máu chiến - Thời điểm đó cũng ...

Chanel Youtube - Đăng kí Tại đây