Thẻ: kinh doanh offline

Top 40 Ý Tưởng Làm Giàu Ít Vốn 2020

200+ ý tưởng kinh doanh online & offline

PHẦN 01: Ý TƯỞNG KINH DOANH ONLINE. 1. Kinh doanh account - vật phẩm game, đồ cũ trên mạng (online). 2. Viết blog. 3. Trợ lý ảo 4. Quản lý truyền thông xã hội 5. Tư vấn truyền thông xã hội 6. Người gây ảnh hưởng truyền thông xã hội 7. ...

Chanel Youtube - Đăng kí Tại đây

Xem thêm bài viết