Thẻ: khởi nghiệp công nghệ

mat-tien

Rủi ro khi khởi nghiệp công nghệ…

Rủi ro khi khởi nghiệp công nghệ... Thấy phong trào khởi nghiệp quốc gia, các chương trình truyền hình, startup công nghệ gọi vốn toàn triệu đô, hàng chục triệu đô. Trong lòng cũng thấy nao nao, muốn chạy theo phong trào, ráng nghĩ ra ý tưởng gì đó hay ...

Chanel Youtube - Đăng kí Tại đây