Thẻ: holacracy là gì

Holacracy là gì? Đặc điểm của quy mô quản trị Holacracy?

Holacracy là gì? Đặc điểm của quy mô quản trị Holacracy?

Holacracy là gì? Holacracy là một hệ thống quản trị công ty theo đấy các thành viên của một nhóm hoặc một doanh nghiệp tạo thành nên các nhóm độc nhất. Với Holacracy, doanh nghiệp có khả năng quản trị toàn bộ các ngành nghề trong doanh nghiệp giúp nhà quản lý có thể điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả. Holacracy là gì ? Holacracy là một hệ thống quản trị công ty theo đấy các thành viên ...

Chanel Youtube - Đăng kí Tại đây