Thẻ: gửi link là gì

Link là gì? Link quan trọng như thế nào đối với SEO?

Link là gì? Link quan trọng như thế nào đối với SEO?

Link là gì? Link là một liên kết liên quan giữa trang website này và trang kia, link kết nối những trang trong cùng một site với nhau (Internal link) hoặc dẫn người dùng ra một trang của website khác (External Link). Link được nhìn thấy với nhiều định dạng như text, hình ảnh, hoặc một đối tượng mục tiêu nội dung nào đó để điều hướng người dùng đi đến địa điểm mà ...

Chanel Youtube - Đăng kí Tại đây

Xem thêm bài viết