Thẻ: đặc điểm của affiliate marketing

Đặc điểm của affiliate marketing và các loại affiliate marketing hiện nay

Đặc điểm của affiliate marketing và các loại affiliate marketing hiện nay

Đặc điểm của affiliate marketing là gì? Affiliate marketing là một mô hình quảng cáo trong đó một doanh nghiệp trả tiền cho các nhà xuất bản bên thứ ba để tạo ra lưu lượng truy cập, là mô hình gắn liền với mạng internet, mọi hoạt động diễn ra trong mô hình này được làm trên môi trường internet. ...

Chanel Youtube - Đăng kí Tại đây