Thẻ: Các loại chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1

Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng 1 là gì? Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng 1 là bản đánh giá năng lực cá nhân tham gia hoạt động xây dựng được BXD công nhận theo NĐ 59/2015 và TT số 17/2016. Có giá trị ...

Chanel Youtube - Đăng kí Tại đây

Xem thêm bài viết