Thẻ: 10000 giờ bằng bao nhiều ngày

Nguyên tắc 10.000 giờ và sự thật đằng sau

Nguyên tắc 10.000 giờ và sự thật đằng sau

Thế nào là nguyên tắc 10.000 giờ ? Nguyên tắc 10.000 giờ, đó là nguyên tắc được một nhà báo, nhà viết sách nổi tiếng Malcolm Gladwell nhắc đến trong một cuốn sách có tựa “Những Kẻ Xuất Chúng”. Quy tắc 10.000 giờ là khoảng thời gian tối thiểu để ...

Chanel Youtube - Đăng kí Tại đây