Giới thiệu

  • Tôi là Trần Thịnh Lâm, một blogger thích viết & chia sẻ.
  • CEO/Founder tại ATPSoftware

Xem thêm bài viết

15 BƯỚC XÂY DỰNG HÌNH ẢNH CÁ NHÂN TÍCH CỰC ĐỂ THÀNH CÔNG

XÂy DỰng HÌnh Ảnh CÁ NhÂn TÍch CỰc

Trong cuốn sách mang tên "Hẹn Bạn Trên Đỉnh Thành Công" của Zig Ziglar đã chia sẻ 15 bước rõ ràng và rất cụ thể để chúng ta có thể xây dựng một hình ảnh cá nhân tích cực nếu rèn luyện mỗi ngày. Sau đây là tóm tắt 15 bước để bạn rèn luyện theo mỗi ngày: 1. Bạn phải yêu chính mình. Không bao giờ đánh đổi sức khỏe của mình vì bất cứ...