Đầu Tư - Mua Sắm

Ngoài hoạt động kinh doanh, tôi là một nhà đầu tư. Tôi đầu tư vào nhiều mảng khác nhau, nó giúp tôi kiếm tiền & cũng mất tiền... Tôi sẽ chia sẻ những gì mình biết, nghiên cứu & đúc kết được trong quá trình đầu tư ở đây.

Trang 2 của 3 1 2 3

Chanel Youtube - Đăng kí Tại đây